Wax Apparaten

!
110063

Wax Heater 50 ml “Edward’s”

Wax Heater “Edward’s”

50 ml

110064

Wax Heater 300 ml “Edward’s”

Wax Heater “Edward’s”

300 ml

110065

Wax Heater 800 ml “Edward’s”

Wax Heater “Edward’s”

800 ml

110062

2 + 1 Combi Wax Heater

2 + 1 Wax Heater “Edward’s”

Voor verwarmen van blokjes of blikken en 2 harspatronen.

800 ml